ผู้ทรงทำให้ตายโดยไม่หวั่นเกรง ผู้ทรงทำให้ฟื้นคืนชีพโดยไม่ยากลำบาก (หน้า 28-29)

ผู้ทรงทำให้ตายโดยไม่หวั่นเกรง ผู้ทรงทำให้ฟื้นคืนชีพโดยไม่ยากลำบาก (หน้า 28-29)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง