วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 12 : ‘เตาฮีด’ การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 12 : ‘เตาฮีด’ การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

 
 
00:00 /
 
1X
 

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)

ประจำเดือนสิงหาคม 2557

เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

https://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=5Z5hN4znFDs

Default image
อาลี เสือสมิง