วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 14 : มีเตาฮีดแล้วดีอย่างไร

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 14 : มีเตาฮีดแล้วดีอย่างไร

 
 
00:00 /
 
1X
 

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)

ประจำเดือนกันยายน 2557

เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

Default image
อาลี เสือสมิง