อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 81-83 | พันธสัญญาของบรรดานบี

อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 81-83 | พันธสัญญาของบรรดานบี

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 123-124

และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ :โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

 https://www.youtube.com/watch?v=PLGc_WgfE8s</span><span>

Default image
อาลี เสือสมิง