คุตบะฮฺ | สิ่งที่ได้รับจากซูเราะฮฺอัล-มาอูน

คุตบะฮฺ | สิ่งที่ได้รับจากซูเราะฮฺอัล-มาอูน

 
 
00:00 /
 
1X
 

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า)

Default image
อาลี เสือสมิง