ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 67-68) อายะฮฺ 2:213 / ปะนาวัร (หน้า 46) | ความตระหนี่

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

Default image
อาลี เสือสมิง