เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [6] (หน้า 173)

เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [6] (หน้า 173)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง