การกล่าวถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ, ภรรยาของท่านนบี (ซ.ล.) และบรรดาอะฮฺลุ้ลบัยต์ [1] (หน้า 174)

การกล่าวถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ, ภรรยาของท่านนบี (ซ.ล.) และบรรดาอะฮฺลุ้ลบัยต์ [1] (หน้า 174)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง