วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 16 : เงื่อนไขของการกล่าวกะลีมะฮฺซะฮาดะฮฺ

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 16 : เงื่อนไขของการกล่าวกะลีมะฮฺซะฮาดะฮฺ

 
 
00:00 /
 
1X
 

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

Default image
อาลี เสือสมิง