พวกท่านจงมีความเข้าใจ ก่อนการที่พวกท่านจะเป็นนาย

 تَفَقَّهُوا قَبْلَ أنْ تَسُودُوا

“พวกท่านจงมีความเข้าใจ (ด้วยการเรียนรู้ศาสตร์สำคัญๆ) ก่อนการที่พวกท่านจะเป็นนาย (ผู้ปกครองที่มีการใช้อำนาจ)”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของท่านอุมัรฺ อิบนุ อัล-คอฏฏอบ (ร.ฎ.)

ท่าน อัล-หาฟิซ อิบนุ หะญัรฺ  อัล-อัสเกาะลานียฺ (ร.ฮ.) ระบุไว้ในตำรา ฟัตหุลบารี เล่มที่ 1 หน้า 165 ว่าเป็นคำพูดของท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.) อิบนุ อบีชัยบะฮฺและท่านอื่นๆ คัดสายรายงานจาก มุฮัมมัด อิบนุ สีรีน จาก อัล-อะหฺนัฟ อิบนุ ก็อยสฺ

อิบนุ อับดิลบัรฺ ระบุไว้ใน ญามิอฺ บะยาน อัล-อิลมฺ ว่า ฟัฎลิฮี เล่มที่ 1 หน้า 366 ว่าเป็นคำกล่าวของท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.)

อัช-ชัยบานียฺ ในตำรา “ตัมยีซ อัฏ-ฏอยยิบ มินัลเคาะบีษ ฟีมายะดูรุ อะลา อัล-สินะตินนาส มินัล หะดีษ” หน้า 60 ว่า : “อัล-บัยฮะกียฺคัดสายรายงานไว้ใน “อัช-ชุอับ” จากท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.)

อัล-กอรียฺ ในตำรา “อัล-อัสร็อรฺ อัล-มัรฺฟูอะฮฺ หน้า 96 หะดีษเลขที่ 369  โดยกล่าวตามคำพูดของอัส-สะคอวียฺ ว่า เป็นคำกล่าวของท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.)

อัซ-ซัรฺกอนียฺ ในตำรา “มุคตะศ็อร อัล-มะกอศิด  อัล-หะสะนะฮฺ” หน้า 117 หะดีษเลขที่ 317 ระบุว่าเป็นสายรายงานถูกต้องจากท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.)

อัล-อิจญ์ลูนียฺ ในตำรา “กัชพุลเคาะฟาอฺ ว่า มุซีลุล อิลบาส เล่มที่ 1 หน้า 370 หะดีษเลขที่ 1002 ตามคำกล่าวของ อัส-สะคอวียฺว่าเป็นคำกล่าวของท่านอุมัร (ร.ฎ.)

Default image
อาลี เสือสมิง