เครื่องหมายของการเตาบะฮฺ (สำนึกผิด) ที่ถูกตอบรับและถูกต้อง

การเตาบะฮฺ (การสำนึกผิด) ที่ถูกตอบรับและถูกต้องสมบูรณ์ มีเครื่องหมาย (อะลามาต) บ่งชี้หลายประการ อาทิ

1) ภายหลังการเตาบะฮฺนั้น ผู้ที่เตาบะฮฺมีสภาพที่ดีกว่าช่วงเวลาก่อนการเตาบะฮฺ

2) ผู้ที่เตาบะฮฺยังคงมีความหวั่นกลัว (อัล-เคาวฺฟ์) เกิดขึ้นควบคู่อยู่ด้วยเสมอ โดยผู้ที่เตาบะฮฺจะไม่ประมาทต่อแผนการของพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) แม้เพียงชั่วกระพริบตา  และความหวั่นกลัวของเขาจะยังคงมีอยู่เช่นนั้นโดยตลอดตราบจนเขาผู้นั้นจะได้ยินคำพูดของบรรดาทูตสวรรค์ (มะลาอิกะฮฺ) ซึ่งมาถอดวิญญาณของเขาออกจากร่างว่า “อย่าหวั่นกลัวไปเลย อย่าเศร้าโศกไปเลย จงเบิกบานด้วยข่าวดีแห่งสวนสวรรค์ที่ท่านได้เคยถูกสัญญาเอาไว้เถิด” ณ เพลานั้นความหวาดกลัวก็จะวิปลาสไป

(จาก “มะดาริญุสสาลิกีน” ; อิบนุ ก็อยยิม อัล-เญาซียะฮฺ เล่มที่ 1 หน้า 206)

Default image
อาลี เสือสมิง