ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 68-69) อายะฮฺ 2:216-217 / ปะนาวัร (หน้า 46)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 68-69) อายะฮฺ 2:216-217 / ปะนาวัร (หน้า 46)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

Default image
อาลี เสือสมิง