ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 69) อายะฮฺ 2:217-218 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ความตระหนี่

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 69) อายะฮฺ 2:217-218 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ความตระหนี่
/

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี