ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 69) อายะฮฺ 2:217-218 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ความตระหนี่

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 69) อายะฮฺ 2:217-218 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ความตระหนี่

 
 
00:00 /
 
1X
 

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

Default image
อาลี เสือสมิง