ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 80) อายะฮฺ 2:219-220 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 80) อายะฮฺ 2:219-220 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ลาภ ยศ สรรเสริญ
/

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี