ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 70) อายะฮฺ 2:220 | ฮูก่มของเด็กกำพร้า / ปะนาวัร (หน้า 47) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 70) อายะฮฺ 2:220 | ฮูก่มของเด็กกำพร้า / ปะนาวัร (หน้า 47) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

 
 
00:00 /
 
1X
 

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Default image
อาลี เสือสมิง