ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 71) อายะฮฺ 2:221 | การแต่งงานกับผู้ปฏิเสธ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 71) อายะฮฺ 2:221 | การแต่งงานกับผู้ปฏิเสธ
/

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี