ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 71) อายะฮฺ 2:221 | การแต่งงานกับผู้ปฏิเสธ

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 71) อายะฮฺ 2:221 | การแต่งงานกับผู้ปฏิเสธ

 
 
00:00 /
 
1X
 

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Default image
อาลี เสือสมิง