วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 18 : ชิริก (การตั้งภาคี)

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 18 : ชิริก (การตั้งภาคี)

 
 
00:00 /
 
1X
 

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)

ประจำเดือนมกราคม 2558

เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

Default image
อาลี เสือสมิง