ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 72) อายะฮฺ 2:223 / ปะนาวัร (หน้า 48) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 72) อายะฮฺ 2:223 / ปะนาวัร (หน้า 48) | ลาภ ยศ สรรเสริญ
/

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี