ความเชื่อต่อการลงมาของนบีอีซา, ดัจญาล, และสัญญาณของวันกิยามะฮฺ [EP.3] (หน้า 182-183)

ความเชื่อต่อการลงมาของนบีอีซา, ดัจญาล, และสัญญาณของวันกิยามะฮฺ [EP.3] (หน้า 182-183)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง