วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 19 : ประเภทของชิริก

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 19 : ประเภทของชิริก

 
 
00:00 /
 
1X
 

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง