และหมู่คณะนั้นคือความสัจจริง การแตกแยกนั้นคือความหลงผิด… [EP.3] (หน้า 187-188)

และหมู่คณะนั้นคือความสัจจริง การแตกแยกนั้นคือความหลงผิด… [EP.3] (หน้า 187-188)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

:: กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง