ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 75) อายะฮฺ 2:229 | การหย่าที่ยังคืนดีได้ / ปะนาวัร (หน้า 49)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 75) อายะฮฺ 2:229 | การหย่าที่ยังคืนดีได้ / ปะนาวัร (หน้า 49)

 
 
00:00 /
 
1X
 

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง