และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.2] (หน้า 190-191)

และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.2] (หน้า 190-191)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

:: กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง