วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 25 : การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ EP.2

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 25 : การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ EP.2

 
 
00:00 /
 
1X
 

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)

ประจำเดือนสิงหาคม 2558

เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

https://www.youtube.com/watch?v=wJn5gFZOMNk</span><span>

Default image
อาลี เสือสมิง