พระนามและซีฟัตของอัลลอฮฺนั้นมีมาแต่เดิมก่อนการสร้างมัคโลคทั้งหลาย…[EP.1] (หน้า 30)

พระนามและซีฟัตของอัลลอฮฺนั้นมีมาแต่เดิมก่อนการสร้างมัคโลคทั้งหลาย…[EP.1] (หน้า 30)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง