บาปใหญ่ : 28.การบริโภคสิ่งต้องห้าม [EP.2]

บาปใหญ่ : 28.การบริโภคสิ่งต้องห้าม [EP.2]

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)

สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ
 
Default image
อาลี เสือสมิง