กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.3] (หน้า 194-195)

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.3] (หน้า 194-195)
/

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

:: กิตาบปะริสัยฯ ::