กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.4] (หน้า 195-196)

กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.4] (หน้า 195-196)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

มุชับบิฮะฮฺ, มุอฺตะซิละฮฺ, ญะอฺมียะฮฺ

:: กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง