ตอนที่ 183 (5 กันยายน 2558)

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ตอนที่ 183 (5 กันยายน 2558)
/

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตำราที่ใช้ :

– คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล-มุนญิด ฟี อัลฺ-ลุเฆาะฮฺ วัล-อะอฺลาม”

– ไวยกรณ์อาหรับใช้หนังสือ “อัดดุรูซุ้ลนะห์วียะฮฺ” เล่ม 2

– มุฮาดะซะฮฺ – มุตอละอะฮฺ ใช้หนังสือ “อัล-ตะอฺบีรฺ” เเล่ม 4-5 – แบบเรียนของโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีน

– สนทนาภาษาอาหรับ ใช้หนังสือ “กัลฺลิมนี อะรอบียฺ” เป็นภาษาตลาดอียิปต์

ดาวน์โหลดหนังสือ “กัลฺลิมนี อะรอบียฺ” (pdf)  Moule1 Module2 Module3  Module4

ดาวน์โหลดเสียงการสนทนาอาหรับ (zip)  Moule1 Module2 Module3  Module4