กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.5] (หน้า 196-197)

อาลี เสือสมิง
กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.5] (หน้า 196-197)
/

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ญับบะรียะฮฺ และ ก้อดะรียะฮฺ

:: กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง