กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.6] (หน้า 197-199)

กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.6] (หน้า 197-199)

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

(อิมามียะฮฺ, อิตติฮาดียะฮฺ, เคาะวาริจญ์, รอฟิเฎาะฮฺ, ซีอะฮฺ, กัรรอมียะฮฺ, มุรญิอะฮฺ, นะวาซิบ)

:: กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง