อารัมภบทและคำนำ หนังสืออะเนาะกุนญี ชุรฆอ [EP.2] (หน้า 3-4)

อารัมภบทและคำนำ หนังสืออะเนาะกุนญี ชุรฆอ [EP.2] (หน้า 3-4)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ (หน้า 3-4)
(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

 

Default image
อาลี เสือสมิง