อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 25 : การชั่งความดีความชั่ว และสะพานศิร็อฏ]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 25 : การชั่งความดีความชั่ว และสะพานศิร็อฏ]

 
 
00:00 /
 
1X
 

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง