ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 82-83) อายะฮฺ 2:246-247

อาลี เสือสมิง
ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 82-83) อายะฮฺ 2:246-247
/

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

– เรื่องราวของท่านนบีซัมวีล และกษัตร์ฏอลูต

– การละทิ้งการญีฮาดของพวกบนีอิสรออีล

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

 

Default image
อาลี เสือสมิง