ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 82-83) อายะฮฺ 2:246-247

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 82-83) อายะฮฺ 2:246-247

 
 
00:00 /
 
1X
 

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

– เรื่องราวของท่านนบีซัมวีล และกษัตร์ฏอลูต

– การละทิ้งการญีฮาดของพวกบนีอิสรออีล

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

 

Default image
อาลี เสือสมิง