บรรดาหลักศรัทธา : การศรัทธาต่อมัวะญิซาตของบรรดารอซูล (หน้า 14)

บรรดาหลักศรัทธา : การศรัทธาต่อมัวะญิซาตของบรรดารอซูล (หน้า 14)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ
(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

 

 

Default image
อาลี เสือสมิง