บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดย่อ และละหมาดรวม [EP.7] (หน้า 35)

อาลี เสือสมิง
บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดย่อ และละหมาดรวม [EP.7] (หน้า 35)
/

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ)

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ.มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัดถนนศรีนครินทร์

การละหมาดย่อและละหมาดรวม

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

 
Default image
อาลี เสือสมิง