บาปใหญ่ : 35.มุฮัลลิ้ล (จีนอบูตอ)

บาปใหญ่ : 35.มุฮัลลิ้ล (จีนอบูตอ)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)

สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ
 
 
Default image
อาลี เสือสมิง