บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดวันศุกร์ [EP.5] (หน้า 36-37)

บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดวันศุกร์ [EP.5] (หน้า 36-37)

 
 
00:00 / 1:11:50
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ)

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ.มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัดถนนศรีนครินทร์

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

  
Default image
อาลี เสือสมิง