ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 90-91) อายะฮฺ 2:260 / ปะนาวัร หน้า 54 (อุญุบ)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 90-91) อายะฮฺ 2:260 / ปะนาวัร หน้า 54 (อุญุบ)

 
 
00:00 / 1:04:19
 
1X
 

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง