ปฏิบัติการลบล้างบาปเล็กผ่านการประกอบศาสนกิจประจำวัน (ตอนจบ)

ปฏิบัติการลบล้างบาปเล็กผ่านการประกอบศาสนกิจประจำวัน (ตอนจบ)

 
 
00:00 / 1:22:49
 
1X
 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

โรงเรียนซิรอยุดดีน – คลองกะจะ

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง