หน้า 028-029 | ฟิกฮฺ : ข้อห้ามของผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาด [EP.2/2]

หน้า 028-029 | ฟิกฮฺ : ข้อห้ามของผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาด [EP.2/2]

 
 
00:00 / 1:07:44
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ
(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง