หน้า 029-030 | ฟิกฮฺ : ข้อห้ามของผู้มีหะดัสใหญ่

หน้า 029-030 | ฟิกฮฺ : ข้อห้ามของผู้มีหะดัสใหญ่

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:11:49
Rewind 30 Seconds
1X

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ
(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง