หน้า 031 | ฟิกฮฺ : น่ายิส (สิ่งสกปรก) ตอนที่ 2

อาลี เสือสมิง
หน้า 031 | ฟิกฮฺ : น่ายิส (สิ่งสกปรก) ตอนที่ 2
/

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ
(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง