อะกีดะฮฺ : “นรก” [EP.6] : การลงทันฑ์ในนรก และสิ่งที่จะป้องกันจากไฟนรก

อะกีดะฮฺ : “นรก” [EP.6] : การลงทันฑ์ในนรก และสิ่งที่จะป้องกันจากไฟนรก

 
 
00:00 / 1:25:05
 
1X
 

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)

ประจำเดือนธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง