การครองตนและการเผยแพร่หลักการอิสลาม

การครองตนและการเผยแพร่หลักการอิสลาม

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

?บรรยายพิเศษแก่พนักงานและข้าราชการรัฐสภา

สถานที่ : ทิปโก้ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพ

 

 

Default image
อาลี เสือสมิง