ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 94) อายะฮฺ 2:269 / ปะนาวัร หน้า 55 (อุญุบ)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 94) อายะฮฺ 2:269 / ปะนาวัร หน้า 55 (อุญุบ)

 
 
00:00 / 1:19:08
 
1X
 

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง