ชีอะฮฺ…มีปัญหาอะไรกับศอฮาบะฮฺ

ชีอะฮฺ…มีปัญหาอะไรกับศอฮาบะฮฺ

 
 
00:00 / 2:00:51
 
1X
 

อ.อาลี เสือสมิง และ อ.ไฟซอล พุ่มดอกไม้

มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน เกาะกลาง
27 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง