อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 2] : ผู้ที่เข้าสวรรค์โดยไม่มีการไต่สวน

อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 2] : ผู้ที่เข้าสวรรค์โดยไม่มีการไต่สวน

 
 
00:00 / 1:14:00
 
1X
 

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง