ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 11 : รายละเอียดการแบ่งมรดก

ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 11 : รายละเอียดการแบ่งมรดก

 
 
00:00 / 1:17:23
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 157-158 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

 สถานที่ :โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

Default image
อาลี เสือสมิง