หน้า 055-056 | ฟิกฮฺ : ละหมาดสุนัต [EP.1]

หน้า 055-056 | ฟิกฮฺ : ละหมาดสุนัต [EP.1]

 
 
00:00 / 38:52
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

(อธิบายเพิ่มเติมจานหนังสือ “ฟิกฮุ้ลมันฮาญี”)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง